VÄLJA LÄMPLIG TYP AV VIA-FYLLNING/PÅSÄTTNING FÖR DIN KRETSKORTSKARTA

Av Sam liu

Förklaring av PCB:s ytfinish

Fyllning av viahål/påfyllning av en PCB är en process där viahålet fylls med lödmask eller harts.
Via-hål som fylls/stoppas förbättrar kretskortets tillförlitlighet genom att minska risken för luft/vätska i via-hålen, vilket ger ett bra utbyte vid montering.
Se tabellen nedan - Finelines rekommendation för via-skydd enligt IPC-4761 via-typer.
Kontakta Fineline för mer information.

IPC-4761 Designguide för skydd av Via-strukturer på tryckta kretskort 

Via Protections Definitioner Typ Beskrivning Figur-IPC-4761 Material Fineline Rekommendation
Plugged and Covered Via Typ IV-b Stängt och täckt Dubbelsidig Stickad och täckt Via typ IV-b Stickad och täckt - dubbelsidig PCB Plugging material: LPI-lödmask eller harts Täckningsmaterial: LPI-lödmask Rekommenderad
Fylld via Typ V Fylld (helt ansluten)  Fylld Via Fylld (helt ansluten) PCB Fyllningsmaterial: Material: Ledande eller icke-ledande material Rekommenderad
Fylld och täckt via Typ VI-a Fylld och täckt - Enkelsidig Fylld och täckt Via typ VI-a Fylld och täckt - enkelsidig PCB Fylld och täckt Via typ VI-a Fylld och täckt - enkelsidig PCB Fyllningsmaterial: Ledande eller icke-ledande material. Täckt material: Torkfilmsmask eller LPI-lödmask Rekommenderad
Fylld och täckt via Typ VI-b Fylld och täckt Dubbelsidig Fylld och täckt Via Typ VI-b Fylld och täckt Dubbelsidig PCB Fylld och täckt Via Typ VI-b Fylld och täckt dubbelsidig PCB Fyllningsmaterial: Ledande eller icke-ledande material. Täckt material: Torkfilmsmask eller LPI-lödmask Rekommenderad
Fylld och försluten Via Typ VII Fyllda och försedda med lock Fylld och täckt Via Typ VI-b Fylld och täckt dubbelsidig PCB Fylld och täckt Via Typ VI-b Fylld och täckt dubbelsidig PCB Fyllningsmaterial: Material: Ledande eller icke-ledande material Lock: en sekundär metalliserad beläggning. Rekommenderad

Rekommenderas inte via typer av skydd

Via Protections Definitioner Typ Beskrivning Figur-IPC-4761 Material Fineline Rekommendation
Tältat Via Typ I-a Tält - enkelriktad Tented Via Typ I-a Enkelsidig PCB Tältmaterial: Tältets material: Torrfilmsmask Rekommenderas inte
Risk för tillförlitlighet på lång sikt.
Tältat Via Typ I-b Tältat - dubbelsidigt Tented Via Typ I-b Dubbelsidig PCB Tältmaterial: Tältets material: Torrfilmsmask Rekommenderas inte
Det kan finnas problem med gropar.
Tält och täckt Via Typ II-a Tält och täckt - Ensidig Tält och täckt - Enkelsidig PCB Tält och täckt - Ensidig Rekommenderas inte Risk för tillförlitlighet på lång sikt.
Tält och täckt Via Typ II-b Tält och täckt - Dubbelsidig (IIb) Tält och täckt - dubbelsidig PCB (IIb) ning av material: Torkfilm mask: Torr film mask Täckande material: LPI Lödningsmask Rekommenderas inte Gropar kan vara ett problem.
Plugged Via Typ III-a Plugged - Enkelsidig Plugged Via Typ III-a Plugged - Enkelsidig PCB Material för pluggning: LPI-lödmask eller harts Rekommenderas inte Risk för tillförlitlighet på lång sikt.
Plugged Via Typ III-b Plugged - dubbelsidig Plugged Via Typ III-b Plugged - dubbelsidig PCB Material för pluggning: LPI-lödmask eller harts Rekommenderas inte Lödmasken täcker delvis de ringformiga ringarna.
Plugged and Covered Via Typ IV-a Stängt och täckt - Ensidig Stickad och täckt Via typ IV-a Stickad och täckt - enkelsidig PCB Plugging material: LPI-lödmask eller harts Täckningsmaterial: LPI-lödmask Rekommenderas inte Risk för tillförlitlighet på lång sikt.
Fineline Via Fyllnings-/kopplingstabell Rekommenderad
Fineline Global Via Fyllning/koppling Rekommenderas inte

Kunskapscenter

Optimerad PCB-konstruktion - konstruktionsregler i ditt layoutsystem

Optimerad PCB-konstruktion - konstruktionsregler i ditt layoutsystem

Explore more
VÄLJA LÄMPLIG TYP AV VIA-FYLLNING/PÅSÄTTNING FÖR DIN KRETSKORTSKARTA

VÄLJA LÄMPLIG TYP AV VIA-FYLLNING/PÅSÄTTNING FÖR DIN KRETSKORTSKARTA

Av Sam liu

Explore more
Fördelar och användning av värmeavledning

Fördelar och användning av värmeavledning

Av Jörgen Paulsson

Explore more
Vad är termiska kuddar i PCB?

Vad är termiska kuddar i PCB?

Av Jörgen Paulsson

Explore more
Hur du undviker böj och vridning i din PCB

Hur du undviker böj och vridning i din PCB

Av Thomas Wernsdörfer

Explore more
Process för tillverkning av PCB

Process för tillverkning av PCB

PCB-tillverkningsprocessen, hur vi designar, utvecklar och tillverkar tryckta kretskort.

Explore more
Guide för PCB-råvaror

Guide för PCB-råvaror

Av Maysa Salameh

Explore more
Vikten av impedanskontroll i PCB-konstruktion

Vikten av impedanskontroll i PCB-konstruktion

Av Michael Schmitz

Explore more
Micro Via-teknik

Micro Via-teknik

Av Boy van Veghel

Explore more

Vi är här för att hjälpa till.

Från teknisk rådgivning samt att välja rätt tillverkningspartner
Vår erfarenhet och expertis ger dig rätt lösning

Kontakta oss så hjälper vi er.