MÖNSTERKORTs Design

Varje kunds mönsterkort är annorlunda och designen bestämmer hur det bör tillverkas. Designen av kortet och typ av teknik bestäms vanligtvis av dig innan du pratar med oss.

Detta innebär också att cirka 80% av kostnaden för kortet bestäms i förväg.

Överdesignade kort kommer att kostar mer och begränsar troligen produktionskapaciteten. Men om du pratar med oss kan vi i ett tidigt skede erbjuda kostnadseffektiva design- och tillverkningsalternativ för att leverera den bästa tekniska lösningen tillsammans med en kommersiell fördel.

Vi strävar efter att minska komplexiteten och se till att designen är anpassad till en lämplig teknik.

Mönsterkorts design

Ibland behöver kunderna mer support. Det kan vara en bredare designtjänst, eller att de inte är bekanta med den valda mönsterkortstekniken, eller till och med att deras interna team är överbelastade. För dessa kunder kan vi ofta ge designråd och till och med en komplett design inklusive FoU och layout.

Kontakta oss när som helst så ger vi dig råd och stöd för att uppnå dina designmål.

teknisk support

Konstruktion för tillverkning

Design for Manufacture (DFM) uppnår maximala fördelar när både du och leverantören är medvetna om kraven från början. Vi kan från en omfattande start av designen inleda diskussioner före layout. materieluppbyggnad kan ses över och överenskommas, vilket blir grunden för att designen slutligen byggs. 

Tekniska krav som HDI och flexibla kort kan också ses över, tillsammans med kompatibilitet och andra specialfunktioner, t.ex. fyllda vior. Rekommendationer om minsta mått, avstånd / isolation, laserborrning av viahål, diametrar etc. Allt kan definieras och överenskommas för att övergången från prototyp till volymtillverkning kommer att fungera utmärkt.

På befintliga konstruktioner kan samma process följas, även om detta inte är DFM i sin rätta mening - utan mer omvänd teknik eller designoptimering. Vi kan se över materialkraven och rekommendera lämpliga billigare alternativ, som fortfarande uppfyller samma specifikationskrav.

På samma sätt kan vi överväga optimering av mönsterkortet, i syfte att öka yield och minska kostnaderna. Panelisering kan ses över för att ge bästa möjliga kompromiss mellan PCB och PCBA. En jämn ytbehandling där till exempel ett enkelt kort utan finepitch komponenter har en notering som kräver ENIG, då kan det finnas alternativ som kan sänka kostnaderna.

Vi strävar alltid efter att erbjuda alternativ för att minska kostnaderna, när vi kan, för att ge dig ett mer-värde.