LOGISTIK FÖR TYPER ALLA BEHOV

Oavsett storlek på köp kan vi tillhandahålla dig med en flexibel, kostnadseffektiv logistiklösning som uppfyller dina behov. Vi kan spåra allt och reagerar snabbt vid behov med lämpliga åtgärder för att uppfylla de servicenivåer som våra kunder förväntar sig.

Vi skickar globalt varje dag. Våra kontrakt med världens
största logistikföretag, innebär att vi har förmågan och
kapacitet att leverera i tid, med flyg, till sjöss eller på järnväg.

logistikgrafik
fin linje global MÖNSTERKORTslogistik
fin linje global PCB logistikplanering

Genom att arbeta med en VMI-modell är vårt mål att säkerställa att er produkt alltid är tillgänglig mot prognostiserad efterfrågan. Från vårt lokala lager i Stockholm kan vi hålla säkerhetslager inom överenskomna minimi- och maximinivåer.

Prata med oss så kan vi se hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina önskemål.