UTTALANDE OM BARNARBETE

Detta uttalande görs i enlighet med s.54 i Modern Slavery Act 2015 och beskriver de åtgärder som Fineline Global har vidtagit och fortsätter att vidta för att säkerställa att barnarbete eller människohandel inte äger rum inom vår verksamhet eller leveranskedja.

Barnarbete omfattar slaveri, träldom, människohandel och tvångsarbete. Fineline Global har nolltolerans mot alla former av modernt slaveri. Vi är fast beslutna att agera etiskt och med integritet och transparens i alla affärsaffärer och att införa effektiva system och kontroller för att skydda mot alla former av modernt slaveri som äger rum inom verksamheten eller vår leverantörskedja.