Kvalitetssäkring

Kvaliteten börjar i vår första konversation med en kund. Vi tar oss tid att förstå dig och din verksamhet samt dina krav och vi tillämpar vår kvalitetskontroll över alla våra processer från beställning till leverans – och på alla avdelningar.

Vi har våra egna QC- och Processingenjörer på plats hos våra strategiska tillverkningspartners och vårt globala QA-team rapporterar om:

  • Produktkvalitet
  • Kundnöjdhet
  • Leverantörernas kvalitetsförmåga
  • PDCA metod/korrigerande och förebyggande åtgärdshantering – både inom Fineline och våra interna processer – och med våra tillverkningspartners.
visuell inspektion av kretskort
Granskning av leveranskedjan Routning

REVISIONER

Årliga revisioner genomförs hos våra partners anläggningar:

  • QMS (kvalitetsledningssystem)
  • Bearbeta granskningar

Där produktionen är mer komplex har vi en högre övervakningsnivå genom hela processen – från offert via teknik till frakt.

Du kan lita på att vi arbetar med integritet och transparens. Vi vidtar åtgärder där det behövs och implementerar planer för kontinuerlig förbättring i alla våra processer och kundinteraktioner.

Marknadsackreditering

Vi stöder specifika marknadsapplikationer på fordons-, medicin-, järnvägs- och flygmarknaderna:

  • Fordon – VDA-3 IATF 16949
  • Medicintekniska produkter – ISO 13485
  • Järnväg – EN 45545-2
  • Flyg – AS9100

Läs vår kvalitetspolicy här
Möt vår senaste quality team member här
Fine Line Global Kvalitetssäkring

Kvalitetsnormer

IPC 6012 & 6013
IPC TM 650
IPC 600
Traningcenter för IPC
ic iso 9001 2008
ISO 13485
Logotyp för TS-16949
SOM 9100
UL-logotyp
UL 94 V0 UL796 RoHS
Nå logotyp för efterlevnad
IPCA610 (PÅ 610)
OHSAS 18001