WIELKA BRYTANIA I UE GDPR

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

To jest informacja o prywatności firmy Fineline Global. W niniejszym dokumencie terminy "my", "nasz" lub "nas" odnoszą się do Fineline Global.
Jesteśmy firmą o numerze 015833316 zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.
Nasza siedziba znajduje się pod adresem:

Gardner House, Hornbeam Park Avenue,
Harrogate, North Yorkshire HG2 8NA

WPROWADZENIE

 • Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie użytkownika o naszej polityce dotyczącej wszystkich informacji, które rejestrujemy na jego temat. Określa ono warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie informacje, które od Państwa pobieramy lub które Państwo nam przekazują. Obejmuje on informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika ("dane osobowe") oraz informacje, które nie mogą. W kontekście prawa i niniejszej informacji, "przetwarzanie" oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działania na informacjach.
 • Poważnie traktujemy ochronę Państwa prywatności i poufności. Rozumiemy, że wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową mają prawo wiedzieć, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane do celów przez nich niezamierzonych i nie dostaną się przypadkowo w ręce osób trzecich.
 • Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich informacji, które nam Państwo przekazują i mamy nadzieję, że Państwo odwzajemnią to zobowiązanie.
 • Nasza polityka jest zgodna z odpowiednio wdrożonym prawem brytyjskim, w tym z wymogami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).
 • Prawo wymaga od nas poinformowania Cię o Twoich prawach i naszych obowiązkach wobec Ciebie w związku z przetwarzaniem i kontrolą Twoich danych osobowych. Czynimy to teraz, prosząc o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie Poznaj swoje prawa w zakresie ochrony prywatności.
 • Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, ani nie ujawniamy osobom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

PODSTAWY, NA KTÓRYCH PRZETWARZAMY INFORMACJE O TOBIE

Prawo wymaga od nas określenia, na podstawie której z sześciu zdefiniowanych podstaw przetwarzamy różne kategorie Państwa danych osobowych, oraz poinformowania Państwa o podstawie dla każdej kategorii.
Jeśli podstawa, na której przetwarzamy Państwa dane osobowe, nie jest już właściwa, wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych.
Jeśli podstawa ulegnie zmianie, wówczas, jeśli wymaga tego prawo, poinformujemy Państwa o tej zmianie oraz o nowej podstawie, na podstawie której stwierdziliśmy, że możemy nadal przetwarzać Państwa dane.

1: INFORMACJE, KTÓRE PRZETWARZAMY, PONIEWAŻ MAMY WOBEC PAŃSTWA ZOBOWIĄZANIA UMOWNE

Kiedy tworzysz konto na naszej stronie internetowej, kupujesz produkt lub usługę od nas, lub w inny sposób zgadzasz się z naszymi warunkami, powstaje umowa między Tobą a nami.
Aby wykonać nasze zobowiązania wynikające z tej umowy, musimy przetwarzać informacje, które nam podajesz. Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi.

Możemy je wykorzystywać w celu:
1.1. weryfikacji Twojej tożsamości w celach bezpieczeństwa
1.2. sprzedaży produktów na Twoją rzecz
1.3. świadczenia Ci naszych usług
1.4. dostarczania Ci sugestii i porad dotyczących produktów, usług i tego, jak uzyskać jak najwięcej z korzystania z naszej strony internetowej

Przetwarzamy te informacje na podstawie zawartej między nami umowy lub na prośbę użytkownika, abyśmy wykorzystali te informacje przed zawarciem umowy prawnej.
Ponadto możemy gromadzić te informacje w sposób ogólny i wykorzystywać je do dostarczania informacji klasowych, na przykład do monitorowania naszej wydajności w odniesieniu do konkretnej usługi, którą świadczymy. Jeśli wykorzystamy je w tym celu, nie będzie można zidentyfikować użytkownika jako osoby fizycznej.
Będziemy przetwarzać te informacje do czasu zakończenia umowy między nami lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami umowy.

2: INFORMACJE, KTÓRE PRZETWARZAMY ZA TWOJĄ ZGODĄ

Poprzez pewne działania, kiedy w przeciwnym razie nie ma między nami stosunku umownego, takie jak przeglądanie naszej strony internetowej lub prośba o dostarczenie dodatkowych informacji na temat naszej działalności, w tym ofert pracy oraz naszych produktów i usług, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas informacji, które mogą być danymi osobowymi.

Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie tych informacji, na przykład prosząc go o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas plików cookie.
Czasami użytkownik może wyrazić zgodę w sposób dorozumiany, na przykład wysyłając nam wiadomość pocztą elektroniczną, na którą w uzasadniony sposób oczekuje od nas odpowiedzi.

Z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas jego informacji w określonym celu, nie wykorzystujemy informacji w żaden sposób, który pozwoliłby na identyfikację użytkownika. Możemy gromadzić je w sposób ogólny i wykorzystywać je do dostarczania informacji klasowych, na przykład do monitorowania wydajności określonej strony w naszej witrynie.

Jeżeli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na takie działanie, możemy od czasu do czasu przekazać jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wybranym współpracownikom, którzy naszym zdaniem mogą świadczyć usługi lub oferować produkty, które użytkownik uzna za przydatne.

Przetwarzamy Państwa dane na tej podstawie do momentu wycofania przez Państwa zgody lub do momentu, w którym można racjonalnie założyć, że zgoda już nie istnieje.
Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie poprzez poinstruowanie nas info-uk@fineline-global.com. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie dalej korzystać z naszej strony internetowej lub naszych usług.

3: INFORMACJE PRZETWARZANE PRZEZ NAS W CELU REALIZACJI UZASADNIONYCH INTERESÓW

Możemy przetwarzać informacje w oparciu o uzasadniony interes, zarówno dla Państwa, jak i dla nas.

Jeżeli przetwarzamy dane na tej podstawie, robimy to po dokładnym rozważeniu:

 • czy ten sam cel mógłby zostać osiągnięty za pomocą innych środków
 • czy przetwarzanie (lub brak przetwarzania) może wyrządzić Ci szkodę
 • czy oczekiwaliby Państwo od nas przetwarzania Państwa danych i czy uznaliby Państwo to za uzasadnione

Na przykład, możemy przetwarzać Państwa dane na tej podstawie dla celów:

 • prowadzenie rejestrów w celu właściwego i niezbędnego zarządzania naszą działalnością
 • odpowiadanie na niezamówioną komunikację od Państwa, na którą, jak sądzimy, oczekiwaliby Państwo odpowiedzi
 • ochrona i dochodzenie praw każdej ze stron
 • ubezpieczenie od ryzyka lub uzyskanie profesjonalnej porady, która jest wymagana do zarządzania ryzykiem biznesowym
  ochrona Państwa interesów, jeśli uważamy, że mamy taki obowiązek

4: INFORMACJE, KTÓRE PRZETWARZAMY, PONIEWAŻ MAMY PRAWNY OBOWIĄZEK

Podlegamy prawu jak wszyscy inni. Czasami musimy przetwarzać informacje o użytkowniku w celu spełnienia obowiązku ustawowego.
Na przykład, możemy być zobowiązani do udzielenia informacji organom prawnym na ich żądanie lub jeśli posiadają one odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy.

Może to obejmować Twoje dane osobowe.

SZCZEGÓLNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA INFORMACJI, KTÓRE NAM PAŃSTWO PRZEKAZUJĄ

5: INFORMACJE DOSTARCZONE Z ZAŁOŻENIEM, ŻE ZOSTANĄ ONE UDOSTĘPNIONE STRONIE TRZECIEJ

Nasza strona pozwala na zamieszczanie informacji, które mogą być czytane, kopiowane, pobierane lub wykorzystywane przez inne osoby.
Przykłady obejmują:
5.1. zamieszczenie wiadomości lub odpowiedzi na naszym blogu lub stronie forum
5.2. oznaczenie zdjęcia
5.3. kliknięcie ikony obok wiadomości innego odwiedzającego w celu przekazania swojej zgody, niezgody lub podziękowania

Publikując dane osobowe, użytkownik powinien sam zadbać o poziom prywatności każdej osoby, która może z nich korzystać.
Nie wykorzystujemy tych informacji w sposób szczególny, z wyjątkiem umożliwienia ich wyświetlania lub udostępniania.
Gdy informacje te trafią do domeny publicznej, nie mamy kontroli nad tym, co poszczególne osoby trzecie mogą z nimi zrobić. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania w dowolnym momencie.
Pod warunkiem, że Twoja prośba jest uzasadniona i nie ma podstawy prawnej do jej zachowania, wtedy według naszego uznania możemy zgodzić się na Twoją prośbę o usunięcie danych osobowych, które zamieściłeś. Prośbę taką można zgłosić, kontaktując się z nami pod adresem info-uk@fineline-global.com.

6: SKARGI DOTYCZĄCE TREŚCI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Nasza strona jest medium publikacyjnym. Każdy może się zarejestrować, a następnie opublikować informacje o sobie lub innej osobie.
Staramy się moderować treści generowane przez użytkowników, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić zaraz po ich opublikowaniu.
Jeśli złożysz skargę na jakiekolwiek treści na naszej stronie, zbadamy ją.
Jeśli uznamy, że jest to uzasadnione lub jeśli prawo wymaga, abyśmy to zrobili, usuniemy treść na czas dochodzenia.
Wolność słowa jest prawem podstawowym, więc musimy ocenić, czyje prawo zostanie naruszone: Twoje czy osoby, która zamieściła treść, która Cię obraża.
Jeśli uznamy, że Twoja skarga jest dokuczliwa lub bezpodstawna, nie będziemy z Tobą korespondować w tej sprawie.

7: PODANIE O PRACĘ I ZATRUDNIENIE

Jeśli wyślesz nam informacje w związku z ubieganiem się o pracę, możemy je przechowywać przez okres do trzech lat, na wypadek gdybyśmy zdecydowali się skontaktować z Tobą w późniejszym terminie.
Jeśli Cię zatrudnimy, będziemy zbierać informacje o Tobie i Twojej pracy od czasu do czasu przez cały okres Twojego zatrudnienia. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z Państwa zatrudnieniem. Po zakończeniu zatrudnienia będziemy przechowywać Twoje akta przez sześć lat, a następnie je zniszczymy lub usuniemy.

8: WYSŁANIE WIADOMOŚCI DO NASZEGO ZESPOŁU SUPPORTU I.T/DIGITAL TEAM

Kiedy kontaktujesz się z nami, czy to telefonicznie, przez naszą stronę internetową czy przez e-mail, zbieramy dane, które nam podałeś, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
Zapisujemy Twoje zapytanie i naszą odpowiedź, aby zwiększyć efektywność naszej działalności.
Przechowujemy dane osobowe związane z Twoją wiadomością, takie jak Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc śledzić naszą komunikację z Tobą w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

9: REKLAMACJA

Kiedy otrzymujemy skargę, zapisujemy wszystkie informacje, które nam Państwo podali.
Wykorzystujemy te informacje w celu rozpatrzenia Państwa skargi.
Jeśli Państwa skarga w sposób uzasadniony wymaga od nas skontaktowania się z inną osobą, możemy zdecydować o przekazaniu tej osobie niektórych informacji zawartych w Państwa skardze. Robimy to tak rzadko, jak to możliwe, ale jest to kwestia naszej wyłącznej decyzji, czy udzielimy informacji, a jeśli tak, to jakie są to informacje.
Możemy również opracować statystyki pokazujące informacje uzyskane z tego źródła, aby ocenić poziom świadczonych przez nas usług, ale nie w sposób, który mógłby zidentyfikować Państwa lub jakąkolwiek inną osobę.

10: INFORMACJE O PODMIOTACH STOWARZYSZONYCH I PARTNERACH BIZNESOWYCH

Są to informacje przekazywane nam przez Państwa w charakterze naszych partnerów lub partnerów biznesowych.
Pozwala nam to na rozpoznanie gości, których Państwo do nas skierowali, oraz na przyznanie Państwu prowizji należnej za takie skierowania. Zawierają również informacje, które umożliwiają nam przekazywanie prowizji na rzecz użytkownika.

 • Informacje te nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
 • Zobowiązujemy się do zachowania poufności informacji oraz warunków naszej współpracy.
 • Oczekujemy, że każdy podmiot stowarzyszony lub partner zgodzi się na odwzajemnienie tej polityki.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI, KTÓRE ZBIERAMY ZA POMOCĄ AUTOMATYCZNYCH SYSTEMÓW PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

11: IDENTYFIKATORY OSOBOWE Z HISTORII PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH

Rejestrowane są żądania kierowane przez Państwa przeglądarkę internetową do naszych serwerów dotyczące stron internetowych i innych treści w naszej witrynie.
Rejestrujemy informacje takie jak Państwa położenie geograficzne, Państwa dostawca usług internetowych oraz Państwa adres IP. Rejestrujemy również informacje o oprogramowaniu używanym do przeglądania naszej witryny, takie jak typ komputera lub urządzenia i rozdzielczość ekranu.
Używamy tych informacji w formie zbiorczej, aby ocenić popularność stron internetowych w naszej witrynie i jak radzimy sobie z dostarczaniem treści do Ciebie.
W połączeniu z innymi informacjami, które znamy o Tobie z poprzednich wizyt, dane te mogą być wykorzystane do zidentyfikowania Ciebie osobiście, nawet jeśli nie jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.

12: KORZYSTANIE PRZEZ NAS Z REMARKETINGU

Re-marketing polega na umieszczeniu pliku cookie na komputerze użytkownika podczas przeglądania naszej witryny internetowej, aby móc wyświetlić użytkownikowi reklamę naszych produktów lub usług podczas odwiedzania innej witryny.
Od czasu do czasu możemy korzystać z usług strony trzeciej w celu zapewnienia nam usług re-marketingowych. W takim przypadku, jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie, mogą Państwo zobaczyć reklamy naszych produktów i usług na innych stronach internetowych.

13: INFORMACJE, KTÓRE OTRZYMUJEMY OD STRON TRZECICH

Chociaż nie ujawniamy Państwa danych osobowych żadnym stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym oświadczeniu), czasami otrzymujemy dane, które pośrednio składają się z Państwa danych osobowych, od stron trzecich, z których usług korzystamy.
Żadna z takich informacji nie umożliwia Państwa identyfikacji.

14: REKLAMA OSÓB TRZECICH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Strony trzecie mogą reklamować się na naszej stronie internetowej. Czyniąc to, te strony, ich agenci lub inne firmy pracujące dla nich mogą korzystać z technologii, która automatycznie zbiera informacje o Tobie, gdy ich reklama jest wyświetlana na naszej stronie internetowej.

Mogą one również korzystać z innych technologii, takich jak pliki cookie lub JavaScript, w celu personalizacji treści i pomiaru wydajności swoich reklam.
Nie mamy kontroli nad tymi technologiami ani nad danymi, które uzyskują te strony. W związku z tym, niniejsza informacja o prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych stron trzecich.

15: REFERENCJE KREDYTOWE

Aby pomóc w zwalczaniu oszustw, udostępniamy informacje biurom informacji kredytowej, o ile dotyczą one klientów lub klientów, którzy poinstruowali wystawcę swojej karty kredytowej, aby anulował płatność na naszą rzecz bez uprzedniego przedstawienia nam akceptowalnego powodu i umożliwienia nam zwrotu pieniędzy.

16: DANE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ

Nasze strony internetowe są hostowane w Wielkiej Brytanii.
Możemy również od czasu do czasu korzystać z usług zewnętrznych w krajach spoza Unii Europejskiej w innych aspektach naszej działalności.
W związku z tym dane uzyskane w Wielkiej Brytanii lub innym kraju mogą być przetwarzane poza Unią Europejską.
Na przykład, niektóre oprogramowanie, z którego korzysta nasza strona internetowa, mogło zostać opracowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w Australii.
W odniesieniu do danych przekazywanych poza Unię Europejską stosujemy następujące zabezpieczenia:
16.1. podmiot przetwarzający dane należy do tej samej grupy korporacyjnej co nasza firma lub organizacja i przestrzega tych samych wiążących zasad korporacyjnych dotyczących przetwarzania danych.
16.2. klauzule dotyczące ochrony danych w naszych umowach z podmiotami przetwarzającymi dane zawierają klauzule dotyczące przekazywania danych napisane przez organ nadzorczy w Unii Europejskiej lub przez niego zatwierdzone
16.3. przestrzegamy kodeksu postępowania zatwierdzonego przez organ nadzorczy w Unii Europejskiej
16.4. posiadamy certyfikat w ramach zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji przewidzianego w GDPR
16.5. zarówno nasza organizacja, jak i podmiot przetwarzający dane są organami publicznymi, między którymi istnieje prawnie wiążąca umowa lub ustalenia administracyjne zatwierdzone przez organ nadzorczy w Unii Europejskiej dotyczące ochrony Państwa informacji

DOSTĘP DO WŁASNYCH INFORMACJI

17: DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

17.1. W każdej chwili możesz przejrzeć lub zaktualizować dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej.
17.2. Aby uzyskać kopię jakichkolwiek informacji, które nie są udostępniane na naszej stronie internetowej, możesz wysłać do nas prośbę na adres info-uk@fineline-global.com.
17.3. Po otrzymaniu wniosku poinformujemy Cię, kiedy spodziewamy się dostarczyć Ci informacje i czy wymagamy jakiejkolwiek opłaty za dostarczenie ich do Ciebie.

18: USUWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli z naszej strony informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, możesz skontaktować się z nami pod adresem info-uk@fineline-global.com.
Może to ograniczyć zakres usług, które możemy świadczyć na rzecz użytkownika.

19: WERYFIKACJA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

W przypadku otrzymania prośby o dostęp, edycję lub usunięcie danych osobowych umożliwiających identyfikację, przed udzieleniem dostępu lub podjęciem innych działań podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Jest to ważne, aby zabezpieczyć Państwa informacje.

POZOSTAŁE SPRAWY

20: KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ DZIECI

20.1. Nie sprzedajemy produktów ani nie świadczymy usług przeznaczonych do zakupu przez dzieci, ani nie prowadzimy marketingu skierowanego do dzieci.
20.2. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.

21: KONTAKT I KOMUNIKACJA

Użytkownicy kontaktujący się z tą stroną internetową i / lub jej właścicielami robią to według własnego uznania i dostarczają wszelkich takich wymaganych danych osobowych na własne ryzyko. Twoje dane osobowe są utrzymywane w tajemnicy i przechowywane bezpiecznie do czasu, gdy nie są już wymagane lub nie mają zastosowania, jak wyszczególniono w europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2018. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczny i bezpieczny proces przesyłania formularzy do wiadomości e-mail, ale doradzamy użytkownikom korzystającym z takich procesów przesyłania formularzy do wiadomości e-mail, że robią to na własne ryzyko.

Ta strona i jej właściciele wykorzystują wszelkie przesłane informacje, aby dostarczyć Państwu dalszych informacji na temat produktów / usług, które oferują lub pomóc w odpowiedzi na wszelkie pytania lub zapytania, które mogą być złożone. Obejmuje to wykorzystanie Twoich danych do zapisania Cię do jakiegokolwiek programu biuletynu e-mailowego, który działa na stronie internetowej, ale tylko wtedy, gdy zostało to wyjaśnione, a Twoja wyraźna zgoda została udzielona podczas składania jakiegokolwiek formularza do procesu e-mailowego. Lub w przypadku, gdy użytkownik, jako konsument, dokonał wcześniej zakupu produktu lub usługi, których dotyczy biuletyn e-mail, lub zapytał o możliwość zakupu produktu lub usługi od firmy. Nie jest to bynajmniej pełna lista praw użytkownika w zakresie otrzymywania materiałów marketingowych drogą elektroniczną. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim.

22: BIULETYN ELEKTRONICZNY

Na tej stronie internetowej prowadzony jest program biuletynu e-mailowego, który służy do informowania subskrybentów o produktach i usługach dostarczanych przez tę stronę. Użytkownicy mogą subskrybować za pomocą automatycznego procesu online, jeśli chcą to zrobić, ale robią to według własnego uznania. Niektóre subskrypcje mogą być przetwarzane ręcznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z użytkownikiem.

Subskrypcje są przyjmowane zgodnie z brytyjskimi przepisami dotyczącymi spamu wyszczególnionymi w przepisach o prywatności i komunikacji elektronicznej z 2003 roku. Wszystkie dane osobowe związane z subskrypcjami są przechowywane bezpiecznie i zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2018. Żadne dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim ani udostępniane firmom / osobom spoza firmy, która obsługuje tę stronę internetową.

Kampanie marketingowe e-mail publikowane przez tę stronę internetową lub jej właścicieli mogą zawierać funkcje śledzenia w samej wiadomości e-mail. Aktywność subskrybenta jest śledzona i przechowywana w bazie danych w celu przyszłej analizy i oceny. Taka śledzona aktywność może obejmować: otwieranie wiadomości e-mail, przekazywanie wiadomości e-mail, klikanie linków w treści wiadomości e-mail, czas, daty i częstotliwość aktywności.

Informacje te są wykorzystywane do udoskonalania przyszłych kampanii e-mailowych i dostarczania użytkownikowi bardziej odpowiednich treści opartych na jego aktywności.
Zgodnie z brytyjskim prawem antyspamowym oraz przepisami o prywatności i komunikacji elektronicznej z 2003 r. subskrybenci mają możliwość rezygnacji z subskrypcji w dowolnym momencie za pośrednictwem automatycznego systemu. Proces ten jest szczegółowo opisany w stopce każdej kampanii e-mailowej. Jeśli automatyczny system rezygnacji z subskrypcji jest niedostępny, w jego miejsce podajemy jasne instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z subskrypcji.

23: SZYFROWANIE DANYCH PRZESYŁANYCH MIĘDZY NAMI

Używamy certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL), aby zweryfikować naszą tożsamość w Twojej przeglądarce i zaszyfrować wszelkie dane, które nam przekazujesz.
Za każdym razem, gdy informacje są przesyłane między nami, możesz sprawdzić, czy odbywa się to z użyciem SSL, szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania w pasku adresu URL lub pasku narzędzi przeglądarki.

24: JAK MOŻESZ SIĘ SKARŻYĆ

24.1. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności lub jeśli masz jakieś skargi, powinieneś poinformować nas o tym pocztą elektroniczną. Nasz adres to info-uk@fineline-global.com.
24.2. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że zgodzisz się podjąć próbę jego rozwiązania poprzez zaangażowanie się w dobrej wierze wraz z nami w proces mediacji lub arbitrażu.
24.3. Jeżeli Użytkownik jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z tego, w jaki sposób przetwarzamy jego dane osobowe, ma prawo złożyć skargę do Information Commissioner's Office. Można to zrobić pod adresemInformation Commissioner's Office".

25: OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

O ile niniejsza informacja o prywatności nie stanowi inaczej, dane osobowe użytkownika przechowujemy wyłącznie tak długo, jak jest to dla nas wymagane:
25.1. w celu świadczenia zamówionych usług;
25.2. w celu zapewnienia zgodności z innymi przepisami prawa, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;
25.3. w celu wsparcia roszczeń lub obrony w sądzie.

26: ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Nasza polityka prywatności została opracowana w taki sposób, aby była zgodna z prawem każdego kraju lub jurysdykcji prawnej, w której zamierzamy prowadzić działalność. Jeśli uważasz, że nie spełnia ona wymogów prawa Twojej jurysdykcji, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.
Jednakże, ostatecznie to Ty decydujesz, czy chcesz korzystać z naszej strony internetowej.

27: PRZEGLĄD NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności w zależności od potrzeb. Warunki, które mają zastosowanie do Ciebie są te umieszczone tutaj na naszej stronie internetowej w dniu, w którym korzystasz z naszej strony internetowej. Zalecamy wydrukowanie kopii dla własnych potrzeb.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami (link) lub napisz do nas, info-uk@fineline-global.com.