OŚWIADCZENIE O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE

Niniejsze oświadczenie zostało złożone zgodnie z s.54 ustawy Modern Slavery Act 2015 i określa kroki, które Fineline Global podjęła i nadal podejmuje w celu zapewnienia, że współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi nie ma miejsca w naszej działalności lub łańcuchu dostaw.

Współczesne niewolnictwo obejmuje niewolnictwo, poddaństwo, handel ludźmi i pracę przymusową. Fineline Global ma podejście zerowej tolerancji wobec wszelkich form współczesnego niewolnictwa. Jesteśmy zobowiązani do działania w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty we wszystkich kontaktach biznesowych oraz do wprowadzania skutecznych systemów i kontroli w celu zabezpieczenia się przed wszelkimi formami współczesnego niewolnictwa, które mają miejsce w firmie lub w naszym łańcuchu dostaw.