VERKLARING MODERNE SLAVERNIJ

Deze verklaring is opgesteld op grond van s.54 van de Modern Slavery Act 2015 en beschrijft de stappen die Fineline Global heeft genomen en blijft nemen om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt binnen ons bedrijf of onze toeleveringsketen.

Moderne slavernij omvat slavernij, dienstbaarheid, mensenhandel en dwangarbeid. Fineline Global tolereert geen enkele vorm van moderne slavernij. Wij zetten ons in om ethisch te handelen en met integriteit en transparantie in alle zakelijke transacties en om effectieve systemen en controles in te stellen om te voorkomen dat enige vorm van moderne slavernij plaatsvindt binnen het bedrijf of onze toeleveringsketen.