Fördelar och användning av värmeavledning

By Jörgen Paulsson

Vad innebär termisk värmeavledning i mönsterkort?

I takt med att tekniken har utvecklats har den också börjat bli allt mindre. Trots detta producerar de mindre komponenterna allt större mängder värme när de används. Mönsterkort är inte konstruerade för att vara värmebeständiga och kan slitas ut och skadas av ökad värme.
Termiska värmeavledare är en design som överför värme över mönsterkortets yta för att förhindra värmeskador. Dessa värmeavledare placeras ofta mellan en varm komponent på mönsterkortet och en ”Thermal pad”, vilket ökar värmeflödet bort från den varma komponenten. Termiska avledare, även kallade “Thermal Relief Pads”, är designade för att bättre leda värme vilket gör det enkelt att applicera under monteringen av mönsterkortet.
What Are Thermal Pads

Fördelar och användning

Som mönsterkortstillverkare använder vi termiska värmeavledare för att fördela värmen i mönsterkortet och se till att de är förstklassigt byggda enligt branschstandard. Vi har upptäckt att under lödningsprocessen för layouter med stora kopparplan där komponenter med genomgående hål och SMD-komponenter är monterade, kommer värme att förloras till den omgivande kopparen och lödfogarna blir svagare. Utan de termiska värmeavledarna krävs mer värme, vilket ökar spänningen och expansionen i själva konstruktionen.
Genom att applicera termiska värmeavledare på våra mönsterkort får vi en bättre värmestyrning. Värmeavledarna fördelar värmen och gör att vi inte behöver förvärma kretskortet, vilket ger starkare och mer tillförlitliga lödfogar samt mindre stress och expansion på kretskortet.

Knowledge Centre

Embedded Resistors in Printed Circuits: Fineline Global Commitment to Innovation and Advancing Technology

Embedded Resistors in Printed Circuits: Fineline Global Commitment to Innovation and Advancing Technology

By: Maysa Salameh, Chief Technology Officer, Fineline Global

Explore more
Multilayers: Design Rules

Multilayers: Design Rules

Explore more
Surface Finishing – Advantages & Disadvantages

Surface Finishing – Advantages & Disadvantages

Advantages & Disadvantages

Explore more
Embedded Resistors / Capacitors Technology

Embedded Resistors / Capacitors Technology

All about embedded resistors and capacitors technology

Explore more
Stacked or Staggered Microvia

Stacked or Staggered Microvia

Helping you pick the right microvia for your design

Explore more
Rigid-Flex PCB

Rigid-Flex PCB

The advantages and materials of Rigid-Flex PCBs

Explore more
Efficient Heat Dissipation

Efficient Heat Dissipation

Understand efficient heat dissipation in PCBs

Explore more
Back Drill Technology

Back Drill Technology

The Advantages and uses of Backdrill Technology

Explore more
Optimised PCB Design – Design Rules In Your Layout System

Optimised PCB Design – Design Rules In Your Layout System

Explore more

We're here to help

 From engineering advice to selecting the right manufacturing partner for
you – our experience and expertise gives you the right solution. 

Get in touch and let’s start working together.