Fördelar och användning av värmeavledning

By Jörgen Paulsson

Vad innebär termisk värmeavledning i mönsterkort?

I takt med att tekniken har utvecklats har den också börjat bli allt mindre. Trots detta producerar de mindre komponenterna allt större mängder värme när de används. Mönsterkort är inte konstruerade för att vara värmebeständiga och kan slitas ut och skadas av ökad värme.
Termiska värmeavledare är en design som överför värme över mönsterkortets yta för att förhindra värmeskador. Dessa värmeavledare placeras ofta mellan en varm komponent på mönsterkortet och en ”Thermal pad”, vilket ökar värmeflödet bort från den varma komponenten. Termiska avledare, även kallade “Thermal Relief Pads”, är designade för att bättre leda värme vilket gör det enkelt att applicera under monteringen av mönsterkortet.
What Are Thermal Pads

Fördelar och användning

Som mönsterkortstillverkare använder vi termiska värmeavledare för att fördela värmen i mönsterkortet och se till att de är förstklassigt byggda enligt branschstandard. Vi har upptäckt att under lödningsprocessen för layouter med stora kopparplan där komponenter med genomgående hål och SMD-komponenter är monterade, kommer värme att förloras till den omgivande kopparen och lödfogarna blir svagare. Utan de termiska värmeavledarna krävs mer värme, vilket ökar spänningen och expansionen i själva konstruktionen.
Genom att applicera termiska värmeavledare på våra mönsterkort får vi en bättre värmestyrning. Värmeavledarna fördelar värmen och gör att vi inte behöver förvärma kretskortet, vilket ger starkare och mer tillförlitliga lödfogar samt mindre stress och expansion på kretskortet.

Knowledge Centre

Optimised PCB Design – Design Rules In Your Layout System

Optimised PCB Design – Design Rules In Your Layout System

Explore more
CHOOSING THE APPROPRIATE VIA FILLING/PLUGGING TYPE FOR YOUR PCB

CHOOSING THE APPROPRIATE VIA FILLING/PLUGGING TYPE FOR YOUR PCB

By Sam liu

Explore more
Fördelar och användning av värmeavledning

Fördelar och användning av värmeavledning

By Jörgen Paulsson

Explore more
What are Thermal Pads in PCB?

What are Thermal Pads in PCB?

By Jörgen Paulsson

Explore more
How to avoid Bow and Twist in your PCB

How to avoid Bow and Twist in your PCB

By Thomas Wernsdörfer

Explore more
PCB Manufacturing Process

PCB Manufacturing Process

PCB Manufacturing Process, how we ,design, develop and produce Printed Circuit boards.

Explore more
PCB Raw Materials Guide

PCB Raw Materials Guide

By Maysa Salameh

Explore more
The Importance of Impedance Control in PCB Design

The Importance of Impedance Control in PCB Design

By Michael Schmitz

Explore more
Micro Via Technology

Micro Via Technology

By Boy van Veghel

Explore more

We're here to help

 From engineering advice to selecting the right manufacturing partner for
you – our experience and expertise gives you the right solution. 

Get in touch and let’s start working together.