Fineline CADint Header

Fineline Nordic, Cadint Sweden
Snabbhet, Styrka, Kvalitet, Kunskap

2022 var ännu ett rekord år och 2023 har börjat enormt bra och vi är ödmjuka inför framtiden.

Med förvärvet av CADINT kan även Fineline erbjuda våra kunder ännu snabbare leveranser med fortsatt hög servicenivå och vi har fått möjligheten att vara mer flexibla, och parallellt kan kunder till Cadint nu dra nytta av Fineline Nordics Globala leverantörskedja för deras högre volymer.

Snabbhet, volym och lokalt lager är en riktig succé. Vi är riktigt stolta över alla positiva reaktioner vi fått sedan vi gått tillsammans. Ifrån Cadint kan vi se ett flertal leverantörer som framför allt jobbar med snabbhet. Ett flertal av dom är nu också integrerade inom Fineline.

För att upprätthålla den service ni som kund kräver av oss har vi blivit fler och fler skall vi bli. Service, kvalitet och support kommer alltid att vara det vi prioriterar högst. Ni som kund kan dra nytta av vår breda kunskap inom mönsterkort och alla dess möjligheter, med olika typer av logistiklösningar kan vi alltid leverera både snabbt och billigt.

Logistik

Det är stort utnyttjande av vårt lager i Stockholm för prognoser och ramorder. Det kan alla våra kunder dra nytta av och bra att känna till, är helt klart en fördel om det går att ha en framförhållning på kanske 3-6 månader. Vi lagerhåller, ni avropar.

Vi ser tillbaka på kvartal 1 samt blickar framåt mot kvartal 2 när det kommer till sjöfrakt. Priset på sjöfrakt har stabiliserat sig till nivå likt innan pandemin, men vi gick in i 2023 med en global ekonomi i gungning, vilket resulterat i en fortsatt nedgång på fraktmarknaden till följd av att skeppade volymer minskat, särskilt exportvolymerna från Kina till Europa och USA. För att matcha utbudet med efterfrågan minskade container-rederierna i sin tur på andelen fartyg. Man ställde därutöver in avgångar alternativt flyttade fartyg från en rutt till en annan om det fanns mer last där. Ökade miljökrav (IMO2023) medförde en sporadisk sänkning i fartygshastigheten på vissa rutter och vissa avgångar, vilket i sin tur påverkade försörjningskedjan med längre transittider. När vi nu tar ett steg in i kvartal 2 ser vi att rederiernas arbete under kvartal 1 börjar ge effekt.
Fraktmarknaden har generellt stabiliserats.

Marknad / Kina

Saknad av kapacitet under 2021 med stigande priser har sedan en längre tid dalat, många leverantörer satsade på ökad kapacitet och har nu i stället svårt att fylla sina kvoter. Priserna sjunkit och vi ser normala leveranstider igen på i stort sett allt.

Vill ni veta mer, ta gärna kontakt med oss direkt:

Göran Karlström: goran.karlstrom@fineline-global.com
Leif Sundström: leif@cadint.se

Med vänlig hälsning
Fineline Nordic / Cadint Sweden

We're here to help

 From engineering advice to selecting the right manufacturing partner for
you – our experience and expertise gives you the right solution. 

Get in touch and let’s start working together.